Que Hàn Hardfacing

Hardfacing là sự lắng đọng một lớp phủ dày từ một vật loại cứng chống mòn, trên một bề mặt một vật liệu mà sẽ phải đối tiếp với sự mài mòn trong đời dịch vụ. Nhiệt phun, phun-cầu và quá trình hàn là những cách thông thường để đắp các lớp hardfacing này lên.

Hiển thị một kết quả duy nhất