Giải pháp tăng tuổi thọ cho tay vo viên

Chúng tôi xin giới thiệu với mọi người giải pháp mà chúng tôi đã dùng để tăng tuổi thọ cho tay vo viên từ 1 tuần lên 1 tháng. Giải pháp là bọc cho tay vo viên 1 lớp carbide bằng công nghệ phủ nhiệt

Sau cùng thời gian chạy để so sánh với giải pháp khác, trục được phun phủ hầu như vẫn còn nguyên, trục dùng giải pháp khác đã mòn gần hết

Trục phun phủ chạy sau 1 tháng
Trục dúng giải pháp khác chạy 1 tháng
error: Content is protected !!