Hàn PTA Chống Mòn Cho Trục Luyện Cao Su

Trong quá trình luyện cao su, trong bể luyện, với nhiệt độ cao, điều kiện làm việc khắc nhiệt để tạo ra sản phẩm chất lượng, các trục luyện hay bể luyện trong quá trình làm việc lâu ngày sẽ dẫn đến hiện tượng mòn trục, các vách ngăn của bể luyện, làm giảm năng suất cũng như chất lượng của sản phẩm tạo ra.

Với công nghệ hàn PTA ( Plasma Transferred Arc ), vật liệu hàn bằng “bột”, giúp cho lớp hàn có độ liên kết cao và độ đồng đều nhất định trong quá trình hàn, tăng cường tuổi thọ cũng như đáp ứng được điều kiện làm việc khắc nhiệt của chi tiết.