Phục hồi cabi bị mòn

Quan niệm trong ngành cơ khí cabi là chi tiết chính xác cao và khi bị hư hỏng thì không thể phục hồi được, nhất là những cabi to, chạy bi đũa lớn. Nhưng chúng tôi thì khác, đã phục hồi và phục hồi rất tốt cabi bị mòn do đũa phá. Công nghệ chúng tôi sử dụng là công nghệ hồ quang dây đôi, sử dụng máy và vật liệu từ hãng Castolin Eutectic – USA đem tới chất lượng tuyệt vời

Hoàn thiện
error: Content is protected !!