PHỤC HỒI CỬA QUẠT GIÓ NÓNG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

Cửa quạt gió nóng của nhà máy nhiệt điện sau thòi gian sử dụng và gặp một số sự cố thì gần như hu hỏng không còn hoạt động được.

Với kinh nghiệm sửa chữa cộng thêm năng lực phun phủ, chúng tôi đã phục hồi lại quạt gió và phủ lên các cánh quạt lớp hợp kim chịu nhiệt và chống mòn trong điều kiện bụi than

error: Content is protected !!