Phục hồi Trục Khuấy bị mòn vị trí Ổ Bi và lắp Phớt.

Trục Khuấy của nhà máy sản xuất Nhựa có tốc độ vòng quay rất lớn 4000 – 5000 vòng/phút. Tại vị trí lắp Ổ Bi và Phớt chắn dầu của 2 đầu cổ trục tốc độ mòn nhanh.


Cổ Trục bị mòn sâu gây đảo trục ảnh hưởng đến hiệu suất và dây chuyền làm việc.

Tốc độ vòng quay lớn và yêu cầu độ cân bằng cao nên giải pháp tối ưu nhất được lựa chọn là sử dụng công nghệ phun phủ hồ quang dây đôi để phục hồi cổ Trục bị mòn.

Gia công tiện thô và tiện ren bước ngắn trước phun phủ

Công nghệ hồ quang dây đôi giúp phun phủ lớp hợp kim chống mòn lên cổ trục với độ dày lớp phủ lớn, từ 0.5 – 3mm và độ liên kết giữa lớp phủ với vật liệu nền rất tốt.

Cổ Trục sau khi được phun phủ và chừa lượng dư để mài tinh

Cổ Trục sau khi được gia công tinh hoàn thiện.
Đóng gói giao hàng sau khi kiểm tra kích thước, dung sai đạt yêu cầu.