Phục hồi và chống mòn cho Plug Valve

Plug valve là chi tiết làm việc trong diều kiện chịu xói mòn, mài mòn khắc nghiệt. Vì điều kiện đó nên sau thời gian sử dụng, bề mặt tiếp xúc sẽ bị mòn như ảnh bên dưới. Ứng dung công nghệ phun phủ, chúng tôi phục hồi lại bề mặt cho Plug và phủ lớp chống mòn, nhằm tăng tuổi thọ cho Plug lên, chi tiết như ảnh bên dưới:

error: Content is protected !!