Phun phủ Ceramic cho roll kéo dây

Hiện nay trong các nhà máy kéo dây, vật liệu ceramic được sử dụng rộng rãi cho ứng dụng chống mòn các pulley, roller,…

Công ty MetalTech Sài Gòn với kinh nghiệm chuyển giao từ hãng Castolin Eutectic, đã và đang phun phủ ceramic cho các nhà máy kéo dây tại Việt Nam với chất lượng được đánh giá rất cao

Dưới đây là một số hình ảnh ví dụ:

error: Content is protected !!