Phun Phủ Chống Mòn Cho Craft Shaft

Trong các bộ phận truyền động, craft shaft là một phần mang vài trò rất quan trọng trong cả hệ thống truyền động và hiện tại bị mòn tại các cổ chính cũng như các cổ biên của trục thì rất phổ biến.

So với cách làm trước đây là hạ cốt trục để sử dụng tiếp và một thời gian sau khi độ mòn quá lớn thì sẽ bỏ cả trục. Thấy được vấn đề đấy, chúng tôi đã và đang làm rất tốt là phun phủ kim loại chống mòn, phục hồi lại biên dạng các cổ trục về đúng biên dạng ban đầu, tiết kiệm được thời gian cũng như chi phí đáng kể so với mua mới.

error: Content is protected !!