Phun Phủ Chống Mòn Cho Trục Lệch Tâm Thức Ăn Chăn Nuôi

Quá trình ma sát giữa trục và vỏ của rulo sẽ dẫn đến hiện tượng mòn khá nhanh chóng, gây xước bề mặt cũng như rỗ sau cho trục, làm ảnh hưởng đến quá trình làm việc cũng như năng suất tạo ra cho nhà máy.

Với công nghệ phun phủ kim loại, tạo ra lớp phủ đồng điều, độ liên kết cao và không gây ứng xuất nhiệt cho chi tiết, sản phẩm được tạo ra như mua mới và chất lượng cao.

Quá trình thực hiện phun phủ kim loại…

error: Content is protected !!