Phun Phủ Chống Mòn Cho Trục Máy Trộn – Thức Ăn Chăn Nuôi

Các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, trục máy trộn góp vai trò đặc biệt đến năng suất cũng như sản phẩm tạo ra cho nhà máy, là bộ máy chính để cả nhà máy được vận hành một cách trơn tru và hiệu quả.

Khi gặp sự cố liên quan đến công đoạn này, nhà máy sẽ tốn rất nhiều thiệt hại cả về thời gian tháo lắp cũng như sửa chữa thay mới.

Chúng tôi đã và đang làm rất tốt cho trục máy trộn, với công nghệ phun phủ chống mòn, tiết kiệm được thời gian cũng như chi phí sữa chữa, giúp nhà máy giảm thiếu đáng kể về mọi mặt, tạo ra chất lượng sản phẩm tốt.

Quá trình phục hồi trục máy trộn do MetalTech Sài gòn thực hiện

error: Content is protected !!