Phun Phủ Chống Mòn Cho Trục Pin Oven Ngành Sản Xuất Lon

Trong quá trình làm việc, các chi tiết trục khi chạy lâu ngày sẽ dẫn đến hiện tượng bị mòn, đặc biệt tại vị trí lắp bạc đạn của trục. Quá trình làm việc gây ra hiện tượng ma sát giữa trục và bạc đạn, lâu ngày sẽ dẫn đến hiện tượng mòn, lỏng trục.

Với công nghệ phun phủ kim loại, chúng tôi đã và đang làm rất tốt cho việc chống mòn, không những chống mòn tốt mà còn phục hồi trục về lại với kích thước ban đầu.

error: Content is protected !!