Phun phủ hợp kim chống mòn cho Vỏ Xy Lanh

Các cơ cấu Pit Tông, Xy Lanh sau thời gia làm việc cũng sẽ bị xước, rỗ, mòn gây giảm hiệu suất làm việc.

Vỏ Xy Lanh sau thời gian làm việc bị mòn

Để phục hồi được các dạng đường kính trong của Xy Lanh không hề đơn giản. Với các giải pháp mạ truyền thống không giúp tuổi thọ Xy Lanh kéo dài được lâu sau phục hồi.

Phun phủ hồ quang dây đôi
Phun phủ phục hồi đường kính trong của Xy Lanh.

Giả pháp tối ưu hiện nay được sử dụng để phục hồi các dạng vỏ Xy Lanh là phun phủ hợp kim để phục hồi lại kích thước ban đầu và giúp chống mòn cho Xy Lanh phục hồi nhờ độ chịu mòn của lớp hợp kim.

Bề mặt sau phun phủ và chờ gia công tinh
error: Content is protected !!