Phun phủ hợp kim phục hồi Lô Cán Nguội

Lô Cán Nguội trong các nhà máy Tôn có điều kiện làm việc chịu tải lớn và ma sát liên tục gây mòn nhanh cho các vi trí cổ trục mà nhiều là ở các vị trí lắp ổ bi

Trục bị mòn 2 đầu vị trí ổ bi

Giải pháp được lựa chọn để phục hồi tốt nhất hiện nay là phun phủ hợp kim . Nhờ không sinh nhiệt trong quá trình phun mà Trục không bị nứt, hay biến tính do nhiệt.

Quá trình phun ohur

Trục sau khi được phun phủ phục hồi và có chừa lượng dư để gia công tinh. Có thể tiện tinh hoặc mài sẽ rất đảm bảo cho lớp phủ.

Mài tinh cỏ trục sau phun phủ
Trục sau khi hoàn thiện

error: Content is protected !!