Phun phủ Tungsten Carbide Phục hồi Vít Tải Cao Su.

Điều kiện làm việc của Vít Tải liệu cao su thường gây mòn nhanh và biên dạng của Vít không ...
Xem Chi Tiết

Phun phủ Tungsten Carbide chống mòn cho Trục Đỡ Tôn.

Trong ngành Tôn, Thép tốc độ mòn của các chi tiêt rất nhanh vì điều kiện làm việc khắc nghiệt ...
Xem Chi Tiết

Phục hồi Vỏ Xy Lanh bằng giải pháp phun phủ hợp kim.

Vỏ Xy Lanh bị xước, rỗ Mặc dù so với Piston thì độ mòn của Vỏ Xy Lanh thường chậm ...
Xem Chi Tiết

Phục hồi Piston thủy lực bị mòn.

Piston chạy bị mòn được tháo ra Sau thời gian làm việc thì Piston và Vỏ Xy Lanh thường xuyên ...
Xem Chi Tiết

PHỤC HỒI LÔ GIA KEO NGÀNH GIẤY

Với trọng lượng rất nặng từ 6 - 8 tấn, trong quá trình làm việc lực tác dụng lên các ...
Xem Chi Tiết

Phục hồi Lô Ép Lổ Mù ngành Giấy

Với trọng lượng rất nặng thì trong quá trình làm việc, Lô Ép Lổ Mù tỳ lên các vị trí ...
Xem Chi Tiết

Phun phủ Tungsten Carbide phục hồi Bạc trục chân không.

Bạc trục chân không được gắn cố định trên trục Rotor chân không sau thời gian làm việc rất dễ ...
Xem Chi Tiết

Phun phủ Tungsten Carbide phục hồi Piston.

Piston là một trong những chi tiết được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt và cao cấp giúp đảm ...
Xem Chi Tiết

Phun phủ hợp kim phục hồi Lô Cán Nguội

Lô Cán Nguội trong các nhà máy Tôn có điều kiện làm việc chịu tải lớn và ma sát liên ...
Xem Chi Tiết

Phun phủ hợp kim chống mòn cho Vỏ Xy Lanh

Các cơ cấu Pit Tông, Xy Lanh sau thời gia làm việc cũng sẽ bị xước, rỗ, mòn gây giảm ...
Xem Chi Tiết